Оцінка інших рухомих речей (товарів в обігу, ін.)

Оцінка товарів в обігу – це оцінка широкого спектру рухомих речей різних галузей господарства. Як правило, під товарами, що знаходяться в товарообігу, розуміють ту продукцію, яка знаходиться на балансі підприємства, у вигляді товарних запасів, сировини, матеріалів, готової продукції та напівфабрикатів.

Основні документи та інформація, необхідні для оцінки товарів в обороті:

рахунок-фактура (інвойс), договір купівлі-продажу або інші договори цивільно-правового характеру (міни, поставки і т.п.), які засвідчують право власності на товари, що оцінюються;

вантажно-митні декларації, якщо товари купувались за кордоном, товарно-транспортні накладні або акти прийому-передачі;

копії платіжних документів, які засвідчують оплату за оцінювані товари;

оборотно-сальдові відомості за останні 4-місяці, станом на перше число та на дату огляду (для сезонних товарів – за 12 місяців);

договір оренди приміщення, в якому зберігаються товари, які оцінюються, якщо приміщення не є власністю замовника оцінки та договір відповідального зберігання;

перелік майна, що підлягає оцінці;

довідка про наявні обтяження з вказівкою їх балансової вартості (стосується товарів в обороті, готової продукції, сировини, напівфабрикатів та незавершеного виробництва).

Даний перелік документів для оцінки товарів в обігу носить попередній характер і може бути змінений у разі необхідності, після детального ознайомлення з особливостями оцінюваного майна. Всі вищевказані документи надаються у вигляді ксерокопій (нотаріальне засвідчення необов'язково). Інформація від юридичних осіб, яка надається у вигляді довідкової, підписується відповідальною особою і скріплюється печаткою.

Оцінка товарів в обігу здійснюється у відповідності з процедурами, визначеними діючим законодавством України , на підставі договору із замовником.

За результатами проведеної роботи складається звіт про оцінку майна, що має повну юридичну силу для учасників угоди та користувачів звіту.


Copyright © 2013. ТОВ "Алькорцентр". Всі права захищені.
При цитуванні информації активна гіперсилка на сайт обов`язкова